VELKOMMEN TIL AB Rebslaaeriet I´s hjemmeside

Denne hjemmesides primære formål er at gøre dokumenter offentligt tilgængelige.

Vi taler her om de dokumenter en andelsboligforening har pligt til at fremlægge i forbindelse med et evt.
salg af et andelsboligbevis.

Denne pligt fremgår af lovbekendtgørelse no 1539 af 16. december 2013:"Bekendtgørelse om oplysningspligt
ved salg af andelsboliger"

Med venlig hilsen

Bestyrelsen